Cách tải và cấu hình driver máy in Epson EMP-S1

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S1 và setup phần mềm setup máy in Epson EMP-S1 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-S1 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-S1 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-S1

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EMP-S1 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S1, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-S1 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-S1

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-S1 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-S1 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson EMP-S1 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-S1 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-S1 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-S1, driver setup máy in Epson EMP-S1 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-S1, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-S1 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EMP-S1 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-S1 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-S1 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-S1 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-S1 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-S1 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-S1 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-S1 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-S1 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-S1 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-S1.

Cách cấu hình driver máy in Epson EMP-S1

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S1 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-S1 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-S1 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.