Cách tải và cấu hình driver máy in Epson EMP-TW520

Cách tải phần mềm driver máy in Epson EMP-TW520 và setup driver máy in Epson EMP-TW520 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-TW520 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-TW520 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW520

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-TW520 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW520, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson EMP-TW520 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-TW520

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson EMP-TW520 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TW520 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW520 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson EMP-TW520 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-TW520 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TW520, driver máy in Epson EMP-TW520 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TW520, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TW520 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-TW520 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TW520 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TW520 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-TW520 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TW520 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TW520 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-TW520 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-TW520 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-TW520 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TW520 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TW520.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-TW520

– Đối với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-TW520 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-TW520 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson EMP-TW520 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.