Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus DX3850

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3850 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3850 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus DX3850 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX3850 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus DX3850

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus DX3850 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus DX3850, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3850 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus DX3850

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus DX3850 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX3850 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3850 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus DX3850 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3850 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3850, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX3850 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX3850, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3850 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus DX3850 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX3850 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX3850 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX3850 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX3850 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX3850 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX3850 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus DX3850 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX3850 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX3850 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX3850.

Cách setup driver máy in Epson Stylus DX3850

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus DX3850 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus DX3850 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3850 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.