Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 1400

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1400 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1400

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo 1400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Photo 1400, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1400 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Photo 1400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1400 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus Photo 1400 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1400 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1400, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1400 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1400 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 1400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 1400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 1400 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 1400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1400.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 1400

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1400 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.