Download và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX16 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX16 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX16 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser CX16 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX16

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX16, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX16 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser CX16

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX16 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX16 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX16, driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX16 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX16, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX16 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser CX16 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX16 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX16 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser CX16 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX16 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX16 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX16 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser CX16 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser CX16 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX16 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX16.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson AcuLaser CX16

– Đối với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser CX16 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX16 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX16 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.