Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 1500W

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 1500W và cài đặt driver setup máy in Epson Stylus Photo 1500W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1500W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500W

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1500W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Photo 1500W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500W thì chúng ta cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 1500W

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1500W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1500W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1500W sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1500W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1500W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1500W, driver máy in Epson Stylus Photo 1500W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1500W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1500W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500W hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1500W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1500W về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 1500W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1500W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1500W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 1500W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 1500W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 1500W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1500W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1500W.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1500W

– Với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500W vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.