Download và setup driver máy in Epson WorkForce DS-60000

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce DS-60000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce DS-60000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-60000

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-60000

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-60000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000, phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-60000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-60000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-60000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-60000.

Hướng dẫn cài đặt driver setup máy in Epson WorkForce DS-60000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson WorkForce DS-60000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.