Tải về và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser M7000

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser M7000 và setup driver máy in Epson AcuLaser M7000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser M7000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser M7000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M7000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser M7000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M7000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser M7000 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M7000

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson AcuLaser M7000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M7000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M7000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser M7000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson AcuLaser M7000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M7000, driver máy in Epson AcuLaser M7000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M7000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M7000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M7000 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M7000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M7000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser M7000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M7000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M7000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M7000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser M7000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser M7000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M7000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M7000.

Hướng dẫn setup phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M7000

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M7000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson AcuLaser M7000 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M7000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.