Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX210

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX210 và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX210 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX210 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus SX210 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX210

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX210 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus SX210, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX210 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX210

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus SX210 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX210 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson Stylus SX210 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus SX210 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX210 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX210, driver setup máy in Epson Stylus SX210 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX210, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX210 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus SX210 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX210 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX210 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX210 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX210 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX210 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX210 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX210 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX210 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX210 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX210.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus SX210

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus SX210 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus SX210 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX210 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.