Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus T24

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus T24 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T24 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus T24 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus T24 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus T24

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus T24 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus T24, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus T24 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus T24

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus T24 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T24 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus T24 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus T24 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T24 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T24, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T24 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T24, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T24 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus T24 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T24 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T24 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus T24 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T24 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T24 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T24 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus T24 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus T24 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T24 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T24.

Cách setup driver cấu hình máy in Epson Stylus T24

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus T24 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus T24 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus T24 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.