Cách tải và cấu hình driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF

Cách tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF và setup phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF sau đó tiến hành setup.

Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF, driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3530DTWF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3530DTWF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-3530DTWF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3530DTWF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF.

Cách cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce WF-3530DTWF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.