Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-62

Nếu bạn đang muốn cách lấy phần mềm driver máy in Epson EMP-62, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-62 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-62 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-62 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-62 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-62

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-62 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson EMP-62, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EMP-62 thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-62

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-62 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-62 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson EMP-62 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-62 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-62 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-62, phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-62 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-62, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-62 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EMP-62 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-62 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-62 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-62 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-62 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-62 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-62 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-62 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-62 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-62 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-62.

Hướng dẫn cài đặt driver cài đặt máy in Epson EMP-62

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-62 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-62 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-62 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.