Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus DX7450

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus DX7450 và setup phần mềm setup máy in Epson Stylus DX7450 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus DX7450 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX7450 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus DX7450

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX7450 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX7450, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX7450 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX7450

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX7450 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX7450 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson Stylus DX7450 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus DX7450 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus DX7450 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX7450, driver cài đặt máy in Epson Stylus DX7450 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX7450, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX7450 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX7450 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX7450 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX7450 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX7450 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX7450 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX7450 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX7450 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus DX7450 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX7450 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX7450 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX7450.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX7450

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus DX7450 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus DX7450 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus DX7450 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.