Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo 785EPX

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 785EPX và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 785EPX cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 785EPX là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 785EPX khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 785EPX

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 785EPX khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 785EPX, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 785EPX thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 785EPX

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 785EPX lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 785EPX của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 785EPX sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo 785EPX có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 785EPX là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 785EPX, driver máy in Epson Stylus Photo 785EPX sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 785EPX, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 785EPX và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 785EPX hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 785EPX không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 785EPX về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 785EPX hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 785EPX hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 785EPX cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 785EPX cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 785EPX hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 785EPX hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 785EPX tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 785EPX.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson Stylus Photo 785EPX

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 785EPX lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 785EPX vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 785EPX như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.