Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX640

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo RX640 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX640 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX640 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX640 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX640 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX640, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX640 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX640 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX640 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX640 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX640, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX640 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX640, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX640 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX640 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX640 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo RX640 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX640 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX640 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo RX640 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX640 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX640 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX640 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX640.

Cách setup driver máy in Epson Stylus Photo RX640

– Với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX640 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX640 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX640 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.