Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9000

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 9000 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9000

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 9000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 9000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9000 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Pro 9000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9000, driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 9000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 9000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9000.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9000

– Với Windows OS sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9000 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.