Cách tải và setup driver máy in Epson Stylus Photo R260

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R260 và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo R260 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo R260 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo R260 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R260

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo R260 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Photo R260, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R260 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R260

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R260 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R260 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus Photo R260 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo R260 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R260 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R260, phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R260 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R260, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R260 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo R260 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R260 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R260 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo R260 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R260 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R260 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo R260 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R260 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R260 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R260 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R260.

Hướng dẫn cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R260

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R260 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo R260 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R260 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.