Download và cấu hình phần mềm máy in Epson AcuLaser C9100

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser C9100 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C9100 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C9100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C9100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C9100

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser C9100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson AcuLaser C9100, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C9100 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C9100

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson AcuLaser C9100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C9100 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C9100 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C9100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9100, driver máy in Epson AcuLaser C9100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C9100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C9100 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C9100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C9100 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C9100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C9100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C9100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C9100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C9100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C9100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C9100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C9100.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C9100

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9100 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.