Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus DX3800+

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3800+ và cài đặt driver máy in Epson Stylus DX3800+ cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus DX3800+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX3800+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus DX3800+

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus DX3800+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus DX3800+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus DX3800+ thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus DX3800+

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus DX3800+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX3800+ của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus DX3800+ sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus DX3800+ có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus DX3800+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3800+, driver cài đặt máy in Epson Stylus DX3800+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX3800+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3800+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus DX3800+ hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX3800+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX3800+ về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus DX3800+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX3800+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX3800+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX3800+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus DX3800+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus DX3800+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX3800+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX3800+.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3800+

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus DX3800+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus DX3800+ vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus DX3800+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.