Cách tải và setup driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition, driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Professional Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.