Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson L301

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson L301 và setup driver máy in Epson L301 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson L301 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson L301 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson L301

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson L301 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson L301, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson L301 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson L301

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson L301 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L301 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver cấu hình máy in Epson L301 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson L301 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson L301 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L301, phần mềm phần mềm máy in Epson L301 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L301, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L301 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson L301 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson L301 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L301 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson L301 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L301 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L301 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L301 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson L301 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson L301 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L301 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L301.

Cách cài đặt driver máy in Epson L301

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson L301 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson L301 vào folder Application để cài driver máy in Epson L301 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.