Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus C42

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus C42 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C42 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C42 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C42 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus C42

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus C42 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus C42, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus C42 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus C42

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus C42 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C42 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus C42 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus C42 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C42 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C42, driver máy in Epson Stylus C42 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C42, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C42 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C42 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C42 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C42 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C42 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C42 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C42 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C42 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus C42 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C42 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C42 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C42.

Hướng dẫn setup driver setup máy in Epson Stylus C42

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus C42 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus C42 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus C42 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.