Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus Photo 830U

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 830U và setup driver máy in Epson Stylus Photo 830U cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 830U là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 830U

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 830U khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo 830U

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830U lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 830U của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830U sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo 830U có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 830U, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 830U, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 830U và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830U hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 830U không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 830U về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 830U hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 830U hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 830U cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 830U cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 830U hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 830U hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 830U tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 830U.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 830U

– Với Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo 830U lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830U vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 830U như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.