Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus T26

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus T26 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T26 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus T26 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus T26 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus T26

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus T26 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T26, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus T26 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus T26

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus T26 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T26 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson Stylus T26 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus T26 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus T26 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T26, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T26 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T26, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T26 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T26 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T26 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T26 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus T26 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T26 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T26 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T26 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus T26 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T26 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T26 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T26.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T26

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus T26 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T26 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus T26 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.