Cách tải và setup phần mềm máy in Epson SureColor T3000

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T3000 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson SureColor T3000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson SureColor T3000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson SureColor T3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor T3000

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson SureColor T3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson SureColor T3000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson SureColor T3000 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson SureColor T3000

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor T3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor T3000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm setup máy in Epson SureColor T3000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson SureColor T3000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson SureColor T3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor T3000, driver máy in Epson SureColor T3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor T3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor T3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor T3000 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor T3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor T3000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson SureColor T3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor T3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor T3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson SureColor T3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson SureColor T3000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson SureColor T3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor T3000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor T3000.

Cách cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor T3000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson SureColor T3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson SureColor T3000 vào folder Application để cài driver máy in Epson SureColor T3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.