Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo PX730 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo PX730 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX730

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo PX730, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo PX730

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo PX730 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX730 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo PX730 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX730, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo PX730, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX730 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo PX730 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo PX730 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo PX730 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo PX730 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX730 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo PX730 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo PX730 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo PX730 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo PX730 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo PX730.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo PX730

– Đối với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX730 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo PX730 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.