Download và cài đặt driver máy in Epson EMP-83

Bạn đang muốn download phần mềm driver máy in Epson EMP-83, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson EMP-83 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-83 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-83 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-83 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-83

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-83 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-83, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-83 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-83

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-83 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-83 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson EMP-83 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-83 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-83 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-83, driver cấu hình máy in Epson EMP-83 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-83, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-83 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-83 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-83 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-83 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-83 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-83 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-83 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-83 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-83 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-83 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-83 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-83.

Cách setup driver cấu hình máy in Epson EMP-83

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-83 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-83 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-83 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.