Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R2880

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R2880 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2880 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo R2880 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2880 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2880

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2880 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2880, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo R2880 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2880

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R2880 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R2880 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2880 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2880 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2880 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2880, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2880 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R2880, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2880 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R2880 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R2880 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R2880 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo R2880 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R2880 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2880 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R2880 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R2880 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo R2880 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R2880 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R2880.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2880

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2880 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2880 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2880 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.