Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9600

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 9600 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9600 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Pro 9600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 9600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9600 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 9600

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 9600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9600 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Pro 9600 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Pro 9600 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9600, phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9600 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 9600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 9600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9600.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 9600

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 9600 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.