Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 780

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 780 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 780 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 780 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo 780 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 780

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 780 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 780, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 780 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo 780

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 780 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 780 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 780 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 780 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 780 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 780, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 780 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 780, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 780 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 780 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 780 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 780 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 780 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 780 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 780 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 780 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 780 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 780 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 780 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 780.

Cách cài đặt driver setup máy in Epson Stylus Photo 780

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 780 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 780 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 780 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.