Tải về và setup driver máy in Epson Stylus Pro 5000

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5000 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 5000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5000

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 5000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro 5000 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 5000

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 5000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 5000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 5000, driver máy in Epson Stylus Pro 5000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 5000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 5000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 5000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 5000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 5000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 5000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 5000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 5000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 5000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 5000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 5000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 5000.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Pro 5000 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.