Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2100

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 2100 và setup driver setup máy in Epson Stylus Photo 2100 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 2100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo 2100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo 2100

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 2100, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 2100 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 2100

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Photo 2100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 2100 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2100 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 2100 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 2100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2100, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 2100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2100 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 2100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 2100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 2100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 2100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 2100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 2100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 2100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 2100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 2100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 2100.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus Photo 2100

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Photo 2100 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.