Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R340

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R340 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R340 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo R340 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo R340 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R340

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo R340 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R340, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R340 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo R340

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R340 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R340 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R340 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R340 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo R340 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R340, driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R340 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R340, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R340 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R340 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R340 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R340 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R340 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R340 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R340 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R340 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R340 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R340 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R340 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R340.

Cách setup phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R340

– Với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R340 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R340 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R340 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.