Download và setup driver máy in Epson Stylus C88+

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus C88+ và cấu hình driver máy in Epson Stylus C88+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C88+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C88+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus C88+

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C88+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus C88+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus C88+ thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus C88+

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus C88+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C88+ của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus C88+ sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus C88+ có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C88+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C88+, driver máy in Epson Stylus C88+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C88+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C88+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus C88+ hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C88+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C88+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C88+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C88+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C88+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus C88+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C88+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C88+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C88+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C88+.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus C88+

– Đối với Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus C88+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus C88+ vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus C88+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.