Download và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce DS-6500

Cách tải driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-6500 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-6500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce DS-6500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce DS-6500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-6500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce DS-6500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson WorkForce DS-6500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson WorkForce DS-6500 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-6500

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-6500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-6500 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-6500 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson WorkForce DS-6500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce DS-6500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-6500, driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-6500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-6500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-6500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-6500 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-6500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-6500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce DS-6500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-6500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-6500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-6500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-6500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce DS-6500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-6500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-6500.

Cách setup driver máy in Epson WorkForce DS-6500

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce DS-6500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-6500 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-6500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.