Download và cấu hình driver máy in Epson EMP-8350

Bạn đang muốn cách lấy phần mềm driver máy in Epson EMP-8350, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson EMP-8350 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8350 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-8350 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-8350 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-8350

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-8350 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8350, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-8350 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8350

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-8350 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-8350 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cấu hình máy in Epson EMP-8350 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-8350 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-8350 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-8350, driver cài đặt máy in Epson EMP-8350 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-8350, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-8350 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-8350 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-8350 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-8350 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-8350 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-8350 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-8350 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-8350 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-8350 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-8350 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-8350 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-8350.

Cách cấu hình driver máy in Epson EMP-8350

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson EMP-8350 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson EMP-8350 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson EMP-8350 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.