Download và cấu hình driver máy in Epson Perfection 660

Cách tải driver máy in Epson Perfection 660 và cấu hình driver máy in Epson Perfection 660 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Perfection 660 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Perfection 660 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection 660

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Perfection 660 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection 660, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Perfection 660 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Perfection 660

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Perfection 660 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Perfection 660 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver cài đặt máy in Epson Perfection 660 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Perfection 660 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Perfection 660 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Perfection 660, phần mềm driver máy in Epson Perfection 660 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Perfection 660, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Perfection 660 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection 660 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Perfection 660 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Perfection 660 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Perfection 660 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Perfection 660 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Perfection 660 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Perfection 660 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Perfection 660 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Perfection 660 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Perfection 660 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Perfection 660.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection 660

– Với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection 660 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Perfection 660 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Perfection 660 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.