Download và cấu hình phần mềm máy in Epson AcuLaser C2000

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C2000 và setup driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C2000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser C2000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser C2000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C2000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C2000 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2000

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson AcuLaser C2000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C2000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C2000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C2000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C2000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2000, driver máy in Epson AcuLaser C2000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C2000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser C2000 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C2000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C2000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C2000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C2000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C2000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C2000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C2000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C2000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C2000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C2000.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C2000

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser C2000 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C2000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.