Tải và setup driver máy in Epson EMP-74

Bạn đang muốn tải xuống phần mềm setup máy in Epson EMP-74, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-74 và cài đặt driver setup máy in Epson EMP-74 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-74 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-74 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-74

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EMP-74 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson EMP-74, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-74 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-74

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-74 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-74 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm driver máy in Epson EMP-74 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-74 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-74 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-74, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-74 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-74, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-74 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-74 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-74 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-74 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-74 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-74 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-74 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-74 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-74 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-74 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-74 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-74.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-74

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-74 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-74 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-74 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.