Download và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-1825

Nếu bạn đang muốn cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1825, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cấu hình máy in Epson EMP-1825 và cài đặt driver máy in Epson EMP-1825 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-1825 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-1825 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-1825

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-1825 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson EMP-1825, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EMP-1825 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1825

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1825 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-1825 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson EMP-1825 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-1825 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-1825 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-1825, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-1825 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-1825, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-1825 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EMP-1825 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-1825 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-1825 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-1825 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-1825 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-1825 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-1825 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-1825 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-1825 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-1825 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-1825.

Hướng dẫn setup phần mềm driver máy in Epson EMP-1825

– Đối với Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson EMP-1825 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson EMP-1825 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1825 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.