Tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus TX419

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX419 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus TX419 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus TX419 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus TX419 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX419

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus TX419 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus TX419, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus TX419 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus TX419

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus TX419 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX419 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver setup máy in Epson Stylus TX419 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus TX419 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus TX419 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX419, driver setup máy in Epson Stylus TX419 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX419, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX419 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX419 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX419 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX419 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus TX419 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX419 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX419 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus TX419 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus TX419 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus TX419 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX419 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX419.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus TX419

– Đối với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX419 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus TX419 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX419 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.