Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Expression Home XP-403

Cách tải driver setup máy in Epson Expression Home XP-403 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-403 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Expression Home XP-403 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Expression Home XP-403 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-403

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Expression Home XP-403 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-403, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-403 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-403

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-403 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-403 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Expression Home XP-403 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Expression Home XP-403 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-403 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-403, phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-403 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-403, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-403 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-403 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-403 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-403 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Expression Home XP-403 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-403 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-403 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-403 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Expression Home XP-403 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-403 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-403 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-403.

Cách setup driver máy in Epson Expression Home XP-403

– Đối với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Expression Home XP-403 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Expression Home XP-403 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-403 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.