Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480

Cách tải driver máy in Epson Stylus COLOR 480 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 480 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus COLOR 480 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 480

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 480 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 480 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 480, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 480 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 480 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 480 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 480 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 480 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 480 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 480.

Cách setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 480

– Đối với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus COLOR 480 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.