Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus DX3800

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus DX3800 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX3800 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus DX3800 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX3800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3800

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX3800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3800, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus DX3800 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus DX3800

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus DX3800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX3800 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3800 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus DX3800 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX3800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3800, phần mềm setup máy in Epson Stylus DX3800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX3800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX3800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus DX3800 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX3800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX3800 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus DX3800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX3800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX3800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX3800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus DX3800 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus DX3800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX3800 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX3800.

Cách setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX3800

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus DX3800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus DX3800 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX3800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.