Download và cấu hình phần mềm máy in Epson XP-204

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson XP-204 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson XP-204 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson XP-204 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson XP-204 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson XP-204

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson XP-204 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson XP-204, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson XP-204 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson XP-204

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson XP-204 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-204 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm cài đặt máy in Epson XP-204 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson XP-204 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson XP-204 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-204, driver máy in Epson XP-204 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-204, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-204 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson XP-204 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-204 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-204 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson XP-204 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-204 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-204 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson XP-204 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson XP-204 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson XP-204 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-204 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-204.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson XP-204

– Với Windows OS sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson XP-204 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson XP-204 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson XP-204 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.