Download và setup driver máy in Epson AcuLaser C4200

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C4200 và setup phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C4200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C4200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C4200

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser C4200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C4200, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson AcuLaser C4200 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser C4200

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C4200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C4200 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson AcuLaser C4200 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C4200 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4200, phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C4200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C4200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson AcuLaser C4200 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C4200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C4200 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C4200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C4200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C4200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C4200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C4200 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C4200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C4200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C4200.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C4200

– Với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson AcuLaser C4200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C4200 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.