Download và setup driver máy in Epson Stylus C80WN

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus C80WN và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C80WN cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C80WN là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus C80WN khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus C80WN

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus C80WN khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus C80WN, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus C80WN thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus C80WN

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C80WN lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C80WN của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver cài đặt máy in Epson Stylus C80WN sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus C80WN có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus C80WN là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C80WN, phần mềm driver máy in Epson Stylus C80WN sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C80WN, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C80WN và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus C80WN hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C80WN không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C80WN về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C80WN hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C80WN hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C80WN cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C80WN cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus C80WN hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C80WN hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C80WN tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C80WN.

Cách cấu hình driver setup máy in Epson Stylus C80WN

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus C80WN lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus C80WN vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C80WN như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.