Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-S4

Cách tải driver máy in Epson EMP-S4 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson EMP-S4 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-S4 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-S4 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-S4

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-S4 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-S4, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson EMP-S4 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-S4

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-S4 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-S4 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S4 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-S4 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-S4 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-S4, phần mềm driver máy in Epson EMP-S4 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-S4, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-S4 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson EMP-S4 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-S4 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-S4 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-S4 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-S4 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-S4 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-S4 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-S4 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-S4 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-S4 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-S4.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S4

– Đối với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-S4 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson EMP-S4 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-S4 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.