Tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser M1400

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M1400 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser M1400 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M1400

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser M1400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M1400 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M1400

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M1400 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser M1400 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M1400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M1400, phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M1400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M1400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M1400 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M1400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M1400 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser M1400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M1400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M1400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M1400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser M1400 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser M1400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M1400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M1400.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M1400

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M1400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M1400 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.