Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition

– Với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 ColorBurst Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.